Artemiz VZW.

 

Projecten

Daar wij als vzw erg begaan zijn met de natuurlijke roofvogelpopulaties, starten en steunen wij vaak projecten, hieronder vindt u een samenvatting van de lopende projecten.

 
 

Zwarte Arend

Een van de indrukwekkendste roofvogels is de zwarte arend, ook gekend als Verreaux's arend. Deze roofvogel leeft voornamelijk in Zuid-Afrika en met het geld dat we voor dit project inzamelen, steunen we een lokaal initiatief die instaat voor het beschermen en behouden van deze prachtige soort. De zwarte arend doet het namelijk niet goed in het wild en met uw steun proberen wij deze situatie te verbeteren. Dit project loopt reeds geruime tijd en werken wij heel actief aan mee.

Vogelopvangcentrum

Met het geld dat we inzamelen voor dit project tracht de vzw een opvangcentrum op te starten gespecialiseerd in roofvogels. We merken dat de kennis en de know-how ontbreekt bij huidige dierenopvangcentra en willen onze jarenlange ervaring ten dienste stellen van deze prachtige soorten zodat zij een grotere overlevingskans hebben als ze her uitgezet worden in het wild. We hebben hiermee reeds vele positieve ervaringen en menen dat de vogels door onze aanpak een grotere overlevingskans hebben.